Fenomene mecanice

Fenomene mecanice 1.MIŞCARE REPAUS Reţine! Corpul de referinţă(reperul)este corpul considerat fix faţă de care se determină poziţia corpului studiat. Sistemul de referinţă(S.R.)este ansamblul format din corpul de referinţă,rigla pentru determinarea poziţiei corpului studiat şi ceasornicul pentru indicarea timpului. Un corp este în mişcare faţă de un SR dacă îşi schimbă,în fiecare moment,poziţia faţă de SR ales. Un corp este în repaus faţă de un SR dacă nu-şi schimbă poziţia faţă de SR ales. Un corp se poate afla în acelaşi moment în mişcare faţă de un SR şi în repaus faţă de un alt SR;spunem că mişcarea şi repausul sunt relative. Mobilul este un model folosit pentru reprezentarea unui corp în mişcare căruia îi neglijăm forma,dimensiunile şi masa. Traiectoria este curba obţinută unind poziţiile succesive pe care le ocupă un mobil în timpul mişcării faţă de un SR. 2.DISTANŢA PARCURSĂ.DURATA MISCĂRII VITEZA MEDIE Reţine! Viteza medie(vm)este mărimea fizică numeric egală cu raportul dintre distanţa parcursă de un mobil( d)şi durata parcurgerii acestei distanţe( t)de către mobil. Expresia matematică a vitezei medii:vm= Unitatea de măsură a vitezei medii în SI:[vm]si=[d]si ;[vm]si=m [t]si s Un metru pe secundă este viteza unui mobil care parcurge distanţa de un metru în timp de o secundă. 3.MIŞCARE RECTILINIE UNIFORMĂ MIŞCARE RECTILINIE VARIATĂ Reţine! Mişcarea rectilinie este mişcarea în care traiectoria este o linie dreaptă. Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea rectilinie în care viteza mobilului nu se modifică,v=constant(este mişcarea rectilinie în care viteza mobilului parcurge distanţe egale în intervale de timp egale). Legea mişcării rectilinii şi uniforme:”În mişcarea rectilinie uniformă distanţa parcursă( d)de un mobil este direct proporţională cu durata mişcării( t).” Expresia matematică: d=v t Graficul mişcării rectilinii uniforme este un segment de dreaptă. Mişcarea rectilinie variată este mişcarea rectilinie în care viteza mobilului se modifică în fiecare moment. 4.INERŢIA MASA UNUI CORP Reţine! Inerţia este o proprietate generală a corpurilor. Inerţia este proprietatea corpurilor de a se opune schimbării stării de repus sau de mişcare rectilinie uniformă. Datorită inerţiei corpurile se comportă diferit la schimbarea stării de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă. Proprietăţii de inerţie a unui corp i se asociază mărimea fizică numită masă(m). Cu cât inerţia unui corp este mai mare cu atât masa lui este mai mare. Unitatea de măsură pentru masă în S.I. este kilogramul:[m]si =kg. 5.DETERMINAREA MASEI UNUI CORP Reţine! Măsurarea masei unui corp se face cu ajutorul unei balanţe şi a maselor marcate. Operaţia prin care se măsoară masa unui corp se numeşte cântărire. Masa corpului este egală cu suma maselor etaloanelor aflate pe taler când balanţa este echilibrată. Pentru a obţine o valoare cât mai exactă a masei unui corp se repetă cântărirea de mai multe ori. Valoarea exactă a masei corpului se află în intervalul(m- m;m+ m).

autor: florin , descarcat de 4378 ori

voteaza referat

nota 4.42 din 618 voturi

acorda o nota: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10


referate materii

cele mai descarcate