Adjectivul

ADJECTIVUL 1. Definiţie Adjectivul este partea de vorbire care arată însuşirile obiectelor. 2. Felurile adjectivelor a) Variabil dacă are o formă pentru singular şi alta pentru plural. b) Invariabil dacă are o singură formă la singular şi plural. 3. Locul adjectivului : înaintea sau după substantiv. Ex. Frumoasa fată Fată frumoasă Observaţie: Când în faţa substantivului, adjectivul poate lua de la acesta articolul hotărât. Ex. Fată frumoasă Frumoasă fată Altă observaţie : Adjectivul se poate lega de substantiv prin cuvintele: cel, celui, cei, celor; cea, celei, cele, celor; Aceste cuvinte se numesc articole demonstrative ( adjectivale). Ce-l Ce-i ? ! Ce-a Ce-le Fata cea frumoasă Ştefan cel mare Copilului cel frumos 4. Adjectivul nu are gen, număr şi caz. El le ia de la substantivul la care se referă. În gramatică vorbim de acord gramatical. Deci reţinem aceasta: Adjectivul se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul determinat. Ex.: Fetiţa harnică învaţă zilnic. 5. Funcţia sintactică a adejectivului: a) Atribut adjectival, când stă pe lângă substantiv. Ex.: Fetiţa frumoasă învaţă. b) Nume predicativ pe lângă verbul a fi Ex.: Fetiţa este frumoasă. 6. Formare unor adjective prin derivare: aurie < aur + suf. –ie 7. Funcţie stilistică: epitet ( o înşiruire deosebită la un moment dat). Ex.: Eu am un izvor harnic. Adjectivul cu sens obişnuit nu este epitet, dar când adaugă ceva la înţeles el este epitet. Ex.: Iarba verde, inima verde; 4 forme- 2 terminaţii 3 forme-2 terminaţii 2 forme- 1 terminaţie ATRIBUTUL ADJECTIVAL Cazul Singular Plural masculin neutru feminin masculin feminin neutru Nominativ- Acuzativ cel cea cei cele Genitiv-Dativ celui celei celor În folosirea articolului adjectival trebuie să ţinem seama de acordul lui în gen, număr şi caz cu substantivul. Gradele de comparaţie Există trei grade de comparaţie: pozitiv, comparativ şi superlativ. Gradul pozitiv exprimă însuşirea, fără a o raporta la alt obiect sau la acelaşi obiect, în împrejurări diferite: cumsecade, frumos, bun. Gradul comparativ exprimă însuşirea într-un grad mai mare, egal sau mai mic, faţă de cea a altui obiect, ori a aceluiaşi obiect, în înprejurări diferite. -Comparativ de superioritat: adverbul mai + adjectivul- mai cumsecade, mai frumos, mai bun, mai înalt -Comparativ de egalitate: grupurile de cuvinte la fel de, tot aşa de, tot atât de, deopotrivă de + adjectivul-la fel de frumos, deopotrivă de înalt Uneori construcţia la fel de sau sinonimele ei pot lipsi, comparativul de egalitate realizându-se prin intermediul unei comparaţii: cumsecade ca tine, frumos ca soarele, bun ca pâinea caldă, înalt cât o prăjină. În această situaţie, este obligatorie folosirea cuvintelor ca sau cât. -Comparativul de inferioritate: adverbele mai, puţin + adjectivul- mai puţin cumsecade, mai puţin frumos, mai puţin bun, mai puţin înalt. Gradul superlativ exprimă gradul cel mai înalt al calităţii. -Superlativ relativ de superioritate: articol adjectival + adverbul mai + adjectivul- cel mai cumsecade, cea mai frumoasă, cei mai buni. -Superlativ relativ de inferioritate: articol demonstrativ + adverbul mai puţin + adjectivul- cel mai frumos, cea mai puţin înaltă. -superlativ absolut: unul duntre adverbele foarte, tare, prea + adjectivul- foarte cumsecade, tare frumos, prea bun, foarte înalt. Grupurile de cuvinte extraordinar de, grozav de, minunat de, neînchipuit de, din cale afară de + adjectivul- extraordinar de frumos. Superlativil absolut se exprimă şi prin alte mijloace expresive: deştept foc, frumos nevoie mare, o pădure mare, mare, obiceiuri străvechi, persoane ultrasensibile, lucruri arhicunoscute, bunătate de om. Nu au grade de comparaţie: -adjectivele care, prin sensul lor, exclud comparaţia: unic, viu, perfect, principal, secundar, complet, întreg, egal, oral, etern, asemenea, general, pătrat, oval, strămoşesc. -adjectivele care reprezintă împrumuturi din limba latină şi care au sens sau formă de comparativ ori superlativ: superior, inferior, posterior, major, minor, maxim, minim, interior, exterior, ulterior, ulterior, axcelent, admirabil, splendid etc. Adjectivele îşi pot schimba clasa gramaticală devenind substantive (substantivizare) sau adverbe (adverbializare).

autor: daniel , descarcat de 1825 ori

voteaza referat

nota 5.03 din 430 voturi

acorda o nota: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10


referate materii

cele mai descarcate